రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

Friday, July 25, 2014

సాంకేతికం..
ఆనాటి ఇంటర్వ్యూ 


వాస్తవికత లేని మిక్సింగ్ వృధా!దేవీకృష్ణ కడియాల

(సౌండ్ ఇంజనీర్-రామానాయుడు స్టూడియో) 


No comments: