రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

4, నవంబర్ 2019, సోమవారం

A notice :


Sorry for the disappointment.
The blog posts halted for the past
several days uninformed. Let us finish
the heavy assignment  elsewhere first
and we will come back next  week.

-SR