రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

10, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

 ప్రకృతి -  ప్రపంచం 
ఈ భూమ్మీద రెండున్నాయి -ప్రకృతి, ప్రపంచం. మనస్సుకి ప్రకృతి, శరీరానికి ప్రపంచం. ఈ బ్లాగు మన ప్రకృతి, సినిమాలు ప్రపంచం. ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎక్కువై  ప్రకృతి తగ్గింది.  ప్రపంచ భారం కాస్త తగ్గితే  ప్రకృతిలోకి రావొచ్చు. ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? ఏమో, అయినా ఎలాగో అవకాశం చూసుకుని ప్రకృతిలోకి రావాలి. రాకపోతే జీవితం వికృతి అయిపోతుంది. ప్రపంచంతో ప్రకృతిని బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే జీవితం ఒకవైపు వొరిగిపోతుంది. జీవించడానికి తూనిక రాళ్ళే మిగులుతాయి. అప్పుడు రాళ్ళెట్టి ఎంత కొట్టినా ప్రకృతి ఫలాలు రాలవు. ఈ పరిస్థితి రాకూడదని బలంగా కోరుకుంటూ, అతి త్వరలో బ్లాగుకి తిరిగి వద్దాం.  
సికిందర్