రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

Tuesday, February 17, 2015

స్ట్రక్చర్- 4


సినాప్సిస్ స్క్రీన్ ప్లేకి బ్లూప్రింట్!