రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

The dubious privilege of a freelance writer is he’s given the freedom to starve anywhere.
- S.J. Perelman

Tuesday, February 17, 2015

స్ట్రక్చర్- 4


సినాప్సిస్ స్క్రీన్ ప్లేకి బ్లూప్రింట్!


No comments: