రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

The dubious privilege of a freelance writer is he’s given the freedom to starve anywhere.
- S.J. Perelman

Saturday, June 17, 2017

డార్క్ మూవీస్ ఎలిమెంట్స్ - మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ : 


*********************************************************************************************

No comments: