రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

Tuesday, September 29, 2015

ట్రీట్ మెంట్ శాంపిల్...

‘అన్నా, నీకో మంచి ఆఫరొచ్చింది’ - అంటూ వచ్చేశాడు డోసుబాబు తూలుతూ. 
        మాణిక్యం లాప్ టాప్ లో గూగుల్ ఎర్త్ లో బ్యాంకాక్ ని జూమ్-ఇన్ చేసి శ్రద్ధగా చూస్తున్నాడు. ‘నేను ఇండియాలో వుండట్లేదురా’ అన్నాడు. ‘లేదన్నా, ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన ఎన్నారై అమ్మాయి- టెన్నిస్ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ ఆడాలంటే ఇంట్లో ఆడేటోళ్ళంతా సెంటిమెంట్లతో ఆమెనే గెలిపించేస్తున్నారు. అలాటి గెలుపు ఆమె కొద్దట అన్నా...ఏ సెంటి మెంటూ లేనోడితో ఆడి  గెలిస్తేనే నిజమైన గెలుపట..’ అంటున్న వాడితో- ‘నేను సెంటిమెంట్లు లేని గొడ్డు ని అని డిసైడ్ అయిపోయావా?’ అన్నాడు మాణిక్యం.
         ‘నీ దగ్గర క్యాషియర్ గా ఉన్నప్పుడు, నీ కోటి రూపాయలు పోగొడితే, నువ్వు తన్ని వెళ్ళ గొట్టినా నేనలా అనుకోలేదన్నా’ అని ప్రామీజ్ చేశాడు డోసుబాబు.
 
        ‘ఆ ఫ్యామిలీతో నీకే రిలేషనూ లేనప్పుడు సెంటి మెంట్లు ఉండవ్- అందుకని నువ్వు కరెక్ట్ –‘అన్నాడు మళ్ళీ డోసుబాబు.
        ‘ఒకవేళ ఆ అమ్మాయిని చూసి నాకు సెంటిమెంట్లు పుట్టేస్తే?’ అన్నాడు మాణిక్యం. ‘పుట్టవన్నా..నువ్వు మలేషియా వెళ్ళిపోతున్నావ్..నువ్వు మలేషియాని వదులుకుని ఇక్కడే వుండి పోవు, ఛాలెంజ్’ అన్నాడు డోసుబాబు. నవ్వి, ‘చూద్దాం’ అన్నాడు మాణిక్యం.
        అప్పుడు అటు కట్టేసి వున్న కుమార్ వైపు చూసి- ‘ఈడి కతేందన్నా?’ అన్నాడు డోసుబాబు.     ‘ఆడు కూడా నన్నొదిలేసి పోడు..ట్రై చేసి చూడు- వాడికి మందూలేదు ముక్కా లేదు’ అన్నాడు మాణిక్యం.
        డోసుబాబు తినిపిస్తున్న ముక్కలు ఆబగా తినేస్తూ- పోస్తున్న మందు గటగటా తాగేశాడు కుమార్. డోసుబాబు కట్లు విప్పేసి వెళ్లి పొమ్మన్నాడు. కుమార్ లేచి నాలుగడుగు లేసి- మందెక్కువై తూలి పడి పోయాడు. మరిక  లేవలేదు.
        ఇద్దరూ అతన్నే చూడసాగారు విషాదంగా.
***

No comments: