రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

Sunday, October 27, 2019

బ్లాగుని ఆదరిస్తున్న పాఠకులందరికీ...


1 comment:

Anonymous said...

సినిమా కథ, కధనం, పాత్రల వాటి సృష్టి ఇంకా ఇలాంటి అమూల్యమైన విజ్ఞానం అంతా ఇంగ్లీష్ భాషాలోనే వెలువడినది వెలుబడుతుంది. అలాంటి అమూల్యమైన విజ్ఞాన్నాని ఇప్పటికీ వరకు తెలుగులో అందించిన వెబ్ సైట్ కానీ బ్లాగ్ కానీ నేను చూడలేదు..వేల కట్టలేని జ్ఞాననని మీ బ్లాగ్ ద్వారా తెలుగులో అందిస్తున్నందుకు దాన్యవాదలు సర్..
మీకు మీ కుటుంబ సబ్యులకు దీపావళి శుభకాక్షలు..