రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

Wednesday, November 1, 2017

537Know the difference between a STORY and a TALE.
TALES won’t work these days at movies, the latest example being Unnadi Okate Zindagi. Try to understand THIS and do justice with a STORY. When there’s no challenge between the characters, there’s no STORY at all. In recent past a lot of movies have been flopped because of writing unknowingly. Know the difference- avoid the trap!