రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

Sunday, September 10, 2017

510 - క్యారక్టర్ క్రాఫ్ట్

Study the character craft 
No article for the above image,
the image itself is the article.