రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

Wednesday, October 25, 2017


2 comments:

chandu thulasi said...

మీ పోస్టుల కోసం కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నాం సర్.

sikander m said...

మాకు రెండు కాయలు పంపండి.