రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

The dubious privilege of a freelance writer is he’s given the freedom to starve anywhere.
- S.J. Perelman

Tuesday, November 11, 2014

రివ్యూ..                   కత్రినా ఎఫెక్టు కాటేసింది!


No comments: